ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: საქართველო, თბილისი,
0162, ზ. ფალიაშვილის ქ. N83
ტელ: (995 32) 2 29 67 00
ფაქსი: (995 32) 2 29 67 00
ელ-ფოსტა: info@fms.gov.ge

მოგვწერეთ