ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

31
ოქტ

„ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედება

2019 წლის 31 ოქტომბრიდან ძალაშია „ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონი. კანონის ტექსტის ნახვა შესაძლებელია საკანონმდებლო მაცნეს ბმულზე: 

www.matsne.gov.ge