ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

05
თებ

2020 წლის 4 თებერვალს ცვლილება შევიდა გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციადაკისრებულ პირთა სიაში.