ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

19
თებ

2020 წლის 18 თებერვალს ცვლილება შევიდა გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციადაკისრებულ პირთა სიაში.