ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

24
თებ

2020 წლის 23 თებერვალს ცვლილება შევიდა გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციადაკისრებულ პირთა სიაში