ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

05
მარ

2020 წლის 4 მარტს ცვლილება შევიდა გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციადაკისრებულ პირთა სიაში