ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

25
მარ

2020 წლის 24 მარტს ცვლილება შევიდა გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციადაკისრებულ პირთა სიაში.