ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

22
მაი

2020 წლის 21 მაისს ცვლილება შევიდა გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციადაკისრებულ პირთა სიაში.