ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

09
ოქტ

2020 წლის 8 ოქტომბერს ცვლილება შევიდა გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციადაკისრებულ პირთა სიაში