ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა და გენდერული შემადგენლობა

2013 კაცი ქალი სულ თარიღი
I კვარტალი 13 10 23 22.04.2013
II კვარტალი 13 10 23 18.07.2013
III კვარტალი 13 10 23 23.10.2013
IV კვარტალი 13 10 23 22.01.2014

 

2014 კაცი ქალი სულ თარიღი
I კვარტალი 16 9 25 23.04.2014
II კვარტალი 15 9 24 24.07.2014
III კვარტალი 14 9 23 21.10.2014
IV კვარტალი 15 9 24 20.01.2015

 

2015 კაცი ქალი სულ თარიღი
I კვარტალი 14 10 24 23.04.2015
II კვარტალი 13 10 23 21.07.2015
III კვარტალი 12 10 22 22.10.2015
IV კვარტალი 14 10 24 21.01.2016

 

2016 კაცი ქალი სულ თარიღი
I კვარტალი 17 11 28 19.04.2016
II კვარტალი 16 10 26 25.07.2016
III კვარტალი 17 10 27 24.10.2016
IV კვარტალი 17 10 27 16.01.2017

 

2017 კაცი ქალი სულ თარიღი
I კვარტალი 17 10 27 05.04.2017
II კვარტალი 16 10 26 21.07.2017
III კვარტალი 15 10 25 17.10.2017
IV კვარტალი 15 10 25 24.01.2018

 

2018 კაცი ქალი სულ თარიღი
I კვარტალი 14 11 25 12.04.2018
II კვარტალი 15 12 27 10.07.2018
III კვარტალი 19 12 31 23.10.2018
IV კვარტალი 19 12 31 15.01.2019

 

2019 კაცი ქალი სულ თარიღი
I კვარტალი 19 12 31 02.04.2019
II კვარტალი 19 12 31 24.07.2019
III კვარტალი 19 12 31 31.10.2019
IV კვარტალი 19 11 30 20.01.2019

 

2020 კაცი ქალი სულ თარიღი
I კვარტალი 18 11 29 27.04.2020
II კვარტალი 18 12 30 20.07.2020
III კვარტალი 19 12 31 27.10.2020
IV კვარტალი 19 12 31 26.01.2021

 

2021 კაცი ქალი სულ თარიღი
I კვარტალი 19 13 32 23.04.2021
II კვარტალი 19 13 32 30.07.2021
III კვარტალი 18 13 31 29.10.2021
IV კვარტალი 17 13 30 28.01.2022

 

2022 კაცი ქალი სულ თარიღი
I კვარტალი 18 12 30 22.04.2022
II კვარტალი 16 12 28 27.07.2022
III კვარტალი 16 12 28 21.10.2022
IV კვარტალი