ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურად

წელი თანხა თარიღი
2013 წელი 7902 ლარი 05.02.2014
2014 წელი 7320 ლარი 20.02.2015
2015 წელი 7571 ლარი 12.02.2016
2016 წელი 10047.92 ლარი 08.02.2017
2017 წელი 10265 ლარი 30.03.2018
2018 წელი 9823 ლარი 29.03.2019
2019 წელი 7176 ლარი 09.03.2020
2020 წელი 9699 ლარი 30.03.2021
2021 წელი 11375.65 ლარი 15.03.2022