ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი


ტელ.:   (995 32) 2 29 66 25
ფაქსი: (995 32) 2 29 67 00
publicinfo@fms.gov.ge


საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი – თამარ კალანდაძე, ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი