ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

შესყიდვების არქივი

თარიღი შესყიდვა
14.04.2021 სისტემებსა და ტექნიკურ მხარდაჭერასთან დაკავშირებით მომსახურებების შესყიდვაზე
14.04.2021 სისტემებსა და ტექნიკურ მხარდაჭერასთან დაკავშირებით მომსახურებების შესყიდვაზე
14.04.2021 დაცვის პროგრამული პაკეტების შესყიდვაზე
14.04.2021 ანტივირუსის პროგრამული პაკეტების შესყიდვაზე
15.12.2020 ელექტრონული ტენდერი ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურების შესყიდვაზე
20.10.2020 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარების შესყიდვაზე
26.08.2020 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარების შესყიდვაზე
18.08.2020 ელექტრონული ტენდერი დაცვის პროგრამული პაკეტების შესყიდვაზე
14.02.2020 ელექტრონული ტენდერი სისტემებსა და ტექნიკურ მხარდაჭერასთან დაკავშირებით მომსახურებების შესყიდვაზე
11.02.2020 ელექტრონული ტენდერი ანტივირუსის პროგრამული პაკეტების შესყიდვაზე
06.02.2020 ელექტრონული ტენდერი დაცვის პროგრამული პაკეტების შესყიდვაზე
13.12.2019 ელექტრონული ტენდერი ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურების შესყიდვაზე
10.07.2019 ელექტრონული ტენდერი პროგრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებების შესიდვაზე
05.07.2019 ელექტრონული ტენდერი დაცვის პროგრამული პაკეტების შესყიდვაზე
01.05.2019 ელექტრონული ტენდერი მაგიდის კომპიუტერების შესყიდვაზე (დესკტოპები)
07.03.2019 ელექტრონული ტენდერი სისტემებსა და ტექნიკურ მხარდაჭერასთან დაკავშირებით მომსახურებების შესყიდვაზე
13.12.2018 ელექტრონული ტენდერი საოპერაციო სისტემების შესყიდვაზე
10.12.2018 ელექტრონული ტენდერი ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურების შესყიდვაზე
22.12.2017 ელექტრონული ტენდერი ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურების შესყიდვაზე
22.12.2017 ელექტრონული ტენდერი ავტომანქანების დაზღვევის მომსახურების შესყიდვაზე
11.12.2017 ელექტრონული ტენდერი კედლის კონდიციონერების შესყიდვაზე
08.12.2017 ელექტრონული ტენდერი ადგილობრივი ქსელის და ქსელური მოწყობილობების შესყიდვაზე
08.12.2017 ელექტრონული ტენდერი უწყვეტი ელექტრომომარაგების წყაროების და გენერატორის შესყიდვაზე
08.12.2017 ელექტრონული ტენდერი სერვერების და სასერვერო მოწყობილობების შესყიდვაზე
19.06.2017 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი სათვალთვალო და დაცვის სისტემების და აპარატურის (თანმდევი მომსახურებით) შესყიდვაზე
20.12.2016 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურების შესყიდვაზე
19.12.2016 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი ავტომანქანების დაზღვევის მომსახურების შესყიდვაზე
28.01.2016 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურების შესყიდვაზე
22.01.2016 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურების შესყიდვაზე
04.01.2016 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი კომპიუტერული მოწყობილობების და აქსესუარების შესყიდვაზე
30.12.2015 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურების შესყიდვაზე
16.12.2015 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი ავტომანქანების დაზღვევის მომსახურების შესყიდვაზე
10.07.2015 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი კომპიუტერული მოწყობილობების და აქსესუარების შესყიდვაზე
15.12.2014 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურების შესყიდვაზე
15.12.2014 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი ავტომანქანების დაზღვევის მომსახურების შესყიდვაზე
19.11.2014 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი კომპიუტერული მოწყობილობების და აქსესუარების შესყიდვაზე
25.12.2013 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურების შესყიდვაზე
20.12.2013 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი ავტომანქანების დაზღვევის მომსახურების შესყიდვაზე