ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

ადვოკატთა ასოციაცია

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია საზედამხედველო ორგანოა ადვოკატებისათვის, როგორც მონიტორინგის განმახორციელებელი პირებისთვის.

დაწვრილებით იხ. ბმულზე:   www.gba.ge