ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

ადვოკატთა ასოციაცია

„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია საზედამხედველო ორგანოა ადვოკატებისა და საადვოკატო ბიუროებისათვის, როგორც ანგარიშვალდებული პირებისთვის.

დაწვრილებით იხ. ბმულზე:   www.gba.ge