ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად, სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური საზედამხედველო ორგანოა სადაზღვევო კომპანიებისა და არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლებისათვის.

დაწვრილებით იხ. ბმულზე:   www.insurance.gov.ge