ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად, სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური საზედამხედველო ორგანოა სადაზღვევო კომპანიების, არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლების, სადაზღვევო და გადაზღვევის ბროკერებისთვის.

დაწვრილებით იხ. ბმულზე:   www.insurance.gov.ge