ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

ფინანსთა სამინისტრო

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო წარმოადგენს საზედამხედველო ორგანოს ლატარიებისა და სხვა მომგებიანი თამაშების მომწყობი პირებისათვის; ძვირფას ლითონებთან, ძვირფას ქვებთან და მათ ნაწარმთან და ანტიკვარულ ნივთებთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელი პირებისათვის; საბაჟო ორგანოებისათვის; გრანტებისა და საქველმოქმედო დახმარებების გამცემი პირებისათვის, სალიზინგო კომპანიებისათვის.

დაწვრილებით იხ. ბმულზე:   www.mof.ge