ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

ფინანსთა სამინისტრო

„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო წარმოადგენს საზედამხედველო ორგანოს ლატარიის ორგანიზატორი, აზარტული ან მომგებიანი თამაშობის ორგანიზატორების; ძვირფასი ქვებით ან ლითონებით ვაჭრობის განმახორციელებელი პირი; სალიზინგო კომპანიებისა და შემოსავლების სამსახურისთვის.

დაწვრილებით იხ. ბმულზე:   www.mof.ge