ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

იუსტიციის სამინისტრო

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო წარმოადგენს საზედამხედველო ორგანოს ნოტარიუსებისა და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსათვის.

დაწვრილებით იხ. ბმულზე:   www.justice.gov.ge