ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

იუსტიციის სამინისტრო

„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო წარმოადგენს საზედამხედველო ორგანოს ნოტარიუსებისა და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსთვის.

დაწვრილებით იხ. ბმულზე:   www.justice.gov.ge