ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

შესყიდვები

თარიღი შესყიდვა
19.06.2017 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი სათვალთვალო და დაცვის სისტემების და აპარატურის (თანმდევი მომსახურებით) შესყიდვაზე

                                                                                                                                     არქივი