ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

განცხადებები

23 თებ
2018
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
23 თებ
2018
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგილისური ვერსია)
03 ნოე
2017
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება კორეის სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკასთან დაკავშირებით
03 ნოე
2017
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
03 ნოე
2017
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგილისური ვერსია)
23 ივნ
2017
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგილისური ვერსია)
23 ივნ
2017
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
24 თებ
2017
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
24 თებ
2017
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგლისური ვერსია)
21 ოქტ
2016
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
21 ოქტ
2016
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგილისური ვერსია)
24 ივნ
2016
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგილისური ვერსია)