ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

განცხადებები

19 ოქტ
2018
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება
19 ოქტ
2018
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
19 ოქტ
2018
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგლისური ვერსია)
29 ივნ
2018
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგილისური ვერსია)
29 ივნ
2018
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
23 თებ
2018
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
23 თებ
2018
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგილისური ვერსია)
03 ნოე
2017
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება კორეის სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკასთან დაკავშირებით
03 ნოე
2017
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
03 ნოე
2017
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგილისური ვერსია)
23 ივნ
2017
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგილისური ვერსია)
23 ივნ
2017
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)