ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

განცხადებები

21 თებ
2020
ირანსა და ჩრდილოთ კორეაზე ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) ინფორმაცია
21 თებ
2020
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება
18 ოქტ
2019
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
18 ოქტ
2019
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება
21 ივნ
2019
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება
21 ივნ
2019
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
22 თებ
2019
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
22 თებ
2019
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება
19 ოქტ
2018
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება
19 ოქტ
2018
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
19 ოქტ
2018
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგლისური ვერსია)
29 ივნ
2018
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგილისური ვერსია)