ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

განცხადებები

25 ივნ
2021
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება, ივნისი, 2021
25 ივნ
2021
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება, ივნისი, 2021
26 თებ
2021
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება, თებერვალი, 2021
26 თებ
2021
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება, 25 თებერვალი, 2021
23 ოქტ
2020
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება, 23 ოქტომბერი, 2020
01 აპრ
2020
FATF პრეზიდენტის განცხადება: COVID-19 და უკანონო დაფინანსების წინააღმდეგ მიმართული ზომები
21 თებ
2020
ირანსა და ჩრდილოთ კორეაზე ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) ინფორმაცია
21 თებ
2020
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება
18 ოქტ
2019
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
18 ოქტ
2019
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება
21 ივნ
2019
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება
21 ივნ
2019
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)