ანგარიშგებათა მიწოდების ონლაინ სისტემა

განცხადებები

23 ივნ
2017
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგილისური ვერსია)
23 ივნ
2017
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
24 თებ
2017
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
24 თებ
2017
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგლისური ვერსია)
21 ოქტ
2016
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
21 ოქტ
2016
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგილისური ვერსია)
24 ივნ
2016
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება (ინგილისური ვერსია)
24 ივნ
2016
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
19 თებ
2016
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება: (ინგლისური ვერსია)
19 თებ
2016
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
23 ოქტ
2015
საერთო AML/CFT შესაბამისობის გაუმჯობესება: მიმდინარე პროცესი (ინგლისური ვერსია)
23 ოქტ
2015
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) განცხადება: (ინგლისური ვერსია)